Nike Extra 10% Studentrabatt

1 tillgänglig studentrabatt

Charles & Keith

· Alla studenter med ett giltigt student ID har rätt att få 15% rabatt på charleskeith.co.uk endast på fullprispengar • För att lösa in rabatten online måste du logga in via Student Beans verifieringsplattformar. • Rabatten är endast giltig online för studentbönens medlemmar. • Rabatt kan inte bytas mot kontanter och kan inte överföras. • Rabatt kan inte användas i samband med andra erbjudanden eller kampanjer. • Rabatt kan inte användas för att köpa presentkort • Rabatt får inte användas för leveransavgifter. • Återbetalade objekt återbetalas till det rabatterade priset. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. • CHARLES & KEITH förbehåller sig rätten att vägra varje student ID som det anser vara ogiltigt eller bedrägligt. • CHARLES & KEITH förbehåller sig rätten att (i) avbryta erbjudandet när som helst (ii) vägra att tillåta någon individ att delta i detta erbjudande och (iii) ändra dessa villkor utan föregående meddelande. • Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk rätt och de engelska domstolarna ska ha exklusiv behörighet vid tvist. • Promotor: Charles & Keith (UK) Limited Company No. 11062960. Registered office: 78-84 Colmore Row, Birmingham, West Midlands, United Kingdom, B3 2AB