1 tillgänglig studentrabatt

Squarespace

Squarespace-studenterbjudandekoden ("Erbjudandekod") tillhör Squarespace, Inc. och Squarespace Ireland Limited ("Squarespace") och omfattas, tillsammans med alla innehavare av Erbjudandekoder, av följande villkor samt av Squarespaces användarvillkor, policy för acceptabel användning, produktspecifika villkor, copyrightpolicy, tillägg för databehandling och sekretesspolicy som finns på webbplatsen Squarespace.com ("Squarespace-policyerna").

Erbjudandekoder kan lösas in vid alla nya köp av årliga prenumerationsplaner för en Squarespace-webbplats som finns tillgänglig på Squarespace-webbplatsen (Squarespace.com) endast vid tidpunkten för köpet ("Tillämpliga planer").

Erbjudandekoder kan inte lösas in för förnyelsesabonnemang, presentkort, kontantvärde, kredit eller Squarespace-tjänster eller andra produkter än de tillämpliga planerna.

Erbjudandekoden kan lösas in omedelbart och fram till slutet av varje kalenderår, inklusive 31 december, 00.00.00 EST (”Utgångsdatum”). Squarespace ansvarar inte för eventuella erbjudandekoder som inte lösts in innan utgångsdatumet. Underlåtenhet att använda en erbjudandekod innan utgångsdatumet kommer att leda till förverkande av en sådan erbjudandekod.

Auktoriserade studenter kan bara få en erbjudandekod var 12:e månad, oavsett om erbjudandekoden löses in eller inte.

Erbjudandekoder är personliga och får endast användas en gång. Innehavaren av erbjudandekoden får endast använda en erbjudandekod per köp på Squarespace.com. Erbjudandekoder får inte dupliceras, säljas eller överföras. Erbjudandekoder kan lösas in med alla betalningsmetoder som godtas av Squarespace.

Erbjudandekoden ger de auktoriserade studenterna 50 % rabatt på priset på den valda tillämpliga planen, som publicerades på Squarespace.com-webbplatsen på inköpsdatumet för vilket erbjudandekoden används. Erbjudandekoder är inte giltiga med andra rabatter, kampanjer eller erbjudandekoder.

Innehavaren av erbjudandekoden ansvarar för alla tillämpliga skatter. Erbjudandekoder kan inte användas för att betala för skatter, eller andra tillämpliga tilläggskostnader som kan uppkomma vid köp med användning av erbjudandekoden.

Innehavaren av erbjudandekoden är ensam ansvarig för laglig användning av erbjudandekoden. Squarespace förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta erbjudandet utan föregående meddelande.
Andra tillämpliga begränsningar och undantag kan gälla. Erbjudandekoder är ogiltiga där det är förbjudet enligt tillämplig lag. I händelse av brott mot dessa villkor eller Squarespace-policyerna förbehåller Squarespace sig rätten att vidta alla tillgängliga rättsliga åtgärder.

Läs mer om Squarespaces studentrabatt här.